Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Найвищий ступінь порівняння

Найвищий ступінь порівняння вказує на те, що в одному з порівнюваних tm
метів ознака виражена найбільшою або найменшою мірою, наприклад: / иайви ^
по-мосму, краса – це краса вірності (О. Гончар).
Найвищий ступінь порівняння також має дві форми: просту (синтетичну) і
дену (аналітичну).
Проста (синтетична) форма найвищого ступеня утворюється додавану
до форми вищого ступеня префікса най- (частки за походженням): найбільщ
наймолодший, найвідважн і ший, найглибший.
До цієї форми можуть додаватися частки що і як, виражаючи додаткові відтінщ,
посилення ознаки, наприклад: щонайдорожчий, щонайскладніший, якнайсмац.
ніший, якнаймиліший.
Складена (аналітична) форма найвищого ступеня утворюється від початкової фор.
ми прикметника додаванням слова найбільш або найменш: найбільш придатний
найбільш авторитетний, найменш відповідальний, найменш цікавий.
Іноді до слів найбільш, найменш додаються частки що, як, що вносить відтінок
посилення, щонайбільш дошкульний, якнайменш згубний.
Не всі якісні прикметники можуть мати ступені порівняння. Так, не творять сту-
пеневих форм якісні прикметники, в яких інтенсивність вияву ознаки має словотворче
вираження за допомогою суфіксів або префіксів, наприклад: синявий, синенький,
синюватий, синесенький, синісінький; здоровенний, злющий, предобрий, ультра­
модний.
Не можуть мати ступенів порівняння і прикметники, які виражають семантично
ознаку абсолютного порогу інтенсивності, наприклад: сліпий, босий, мертвий, німий,
голий. Не утворюють ступенів порівняння прикметники, що позначають ознаки пред­
метів на основі кольорової схожості до інших предметів, наприклад: кремовий,
шоколадний, брунатний, лимонний, бузковий, так само назви мастей: буланий, карий,
вороний. Вони можуть означатися словами густо, темно і творити з ними складні
слова.
Не утворюють ступенів порівняння прикметники, які переходять у розряд якісних,
наприклад: батьківський (-а любов), ворожий (погляд) та складні якісні прикмет­
ники, наприклад: червонобокий, світло-зелений, яскраво-червоний.
Увага! У мовознавчій літературі для вихідної (початкової”) форми прикмет­
ника вживаються терміни «перший», «звичайний» ступінь. Тоді розглядаються
три ступені порівняння. Однак у такому випадку термін «ступінь порівняння» є
суперечливим за змістом, бо в початковій формі прикметника інтенсивність
ознаки не виражається.
Більш прийнятним можна вважати термін «нульовий ступінь», запропонований
авторами академічного видання: Сучасна українська літературна мова. Морфо*
логія / За заг. ред. І. К. Біполіда (К.: Наук, думка, 1969. – С. 156). Нульовий
ступінь протиставляється, за термінологією автора цього розділу Д. X. Баран­
инка, першому і другому ступеням порівняння.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.