Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тверда і м’яка групи прикметників

Повні прикметники стягненої форми змінюються за родами, числами і відщщ
каки.
За кінцевим ПрИГОЛОСНИМ (твердим ЧИ м ’яким) ОСНОВИ прикметники ПОДІЛЯЮТЬСЯ
на тверду і м’яку групи.
Прикметники твердої групи мають у називному відмінку однини флексії -ий, ^
перед якими кінцевий приголосний основи вимовляється твердо: сонячний, довгий-
сонячна, довга; сонячне, довге.
Прикметники м’якої групи в називному відмінку однини мають фонетичні
варіанти флексії -ш, -я, -є, що позначають м’якість кінцевого приголосного основи:
середній, торішній; середня, торішня; середнє, торішнє.
Більшість прикметників у сучасній українській мові належить до твердої групи
і невелика кількість належить до м’якої, а саме:
1) якісні і відносні прикметники з основою на м’який [н’], перед яким стоїть Ще
один приголосний: безодній, ближній, верхній, вечірній, всесвітній, городній, давній,
дорожній досвітній, достатній, житній, крайній, кутній, літній, майбутній,
могутній, мужній, новітній, обідній, освітній, осінній, останній, передній, пізній,
порожній, присутній, путній, ранній, середній, сторонній, суботній, сусідній, хатній,
художній та похідні від них і невелика частина менш уживаних, наприклад: зимній,
іногородній; також синій (звук [н] після голосного); довговіїй;
2) відносні прикметники прислівникового походження на -жній, -шній, напри­
клад: справжній, внутрішній, вчорашній, домашній, сьогоднішній та ін.;
3) кілька присвійно-відносних прикметників на -жній, похідних від іменників:
дружній (дружня рука (рука друга), але дружний сміх (одностайний сміх) ^ якісний
прикметник), мужній (мужня жона (жона свого мужа) – застаріле слово), а також
матерній (частіше – материн), орлій.
Складні прикметники з другою частиною -лиций мають в однині м’яку основу
(крім називного й орудного відмінків), а в множині – тверду (крім називного
відмінка).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.