Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Написання прізвищ і географічних назв

Правопис українських прізвищ і географічних назв підпорядковується загальним
правилам української орфографії. Іншомовні прізвища і географічні назви вимагають
знання окремих правил про написання їх українською мовою. Ці правила пов’язані з
передаванням на письмі звуків [е], [йе], [йі], [и], [і], написанням м’якого знака,
апострофа, написанням закінчень.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.