Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяють на кількісні і
порядкові.
Кількісні числівники виражають кількісну характеристику предметів або абстра­
говане число і відповідають на питання скільки?
Кількісні числівники об’єднують кілька груп: 1) власне кількісні; 2) неозначе-
но-кількісні; 3) збірні; 4) дробові.
Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на
питання котрий? (котра? котре?).
Кожен розряд числівників має певні граматичні особливості.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.