Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається числівником?
2. На які розряди за значенням поділяються числівники?
3. Які числівники називаються кількісними? На які підгрупи поділяються Кількісні
числівники?
4. Які числівники називаються порядковими?
5. Які морфологічні ознаки мають кількісні числівники? порядкові?
6. У ролі яких членів речення може Виступати числівник?
7. На які групи поділяються числівники за будовою?
8. Ягі числівники називаються простими?
9. Які числівники називаються складними?
10. Які числівники називаються складеними?
.11. Якяідмінюється числівник один?
12. Як відмінюються числівники два, три, чотири?
13. Які особливості відмінювання числівників – назв десятків?
14. Які особливості відмінювання числівників – назв сотень?
15. Як відмінюються порядкові числівники?
16 Які особливості відмінювання дробових числівників?
17. Поясніть зв’язок кількісних числівників з іменниками.
18. Які ви знаєте способи творення числівників?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.