Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Способи творення займенників

1. Суфіксальний: хто-небудь, чий-небудь, щось (неозначені займенники).
2. Префіксальний: абихто, аніщо, абиякий, аніскільки (неозначені), ніхто, ніщо,
ніякий (заперечні).
3. Перехід окремих слів із прикметників, дієприкметників і числівників у займен­
ники: цілий (весь), даний (цей), один (якийсь), другий (інший).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.