Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Вживання інших частин мови в ролі займенників (прономіналізація)

У розряд займенників можуть переходити слова і з інших частин мови. Явище
прономіналізації (від лат. ргопотіпа – займенник) полягає в тому, що окремі слова
можуть втрачати своє конкретне значення предметності, ознаки або кількості і набу­
вати узагальненої вказівки на предмети чи ознаки і тим самим лексично зближуватися
з займенниками.
Найчастіше прономіналізуються числівники один (одна, одно, одні), другий
(друга, другі), що виступають у значенні займенників той, інший, сам, якийсь.
Наприклад: Одні одно говорили, а другі друге – і з тих розмов спліталась сітка, в якій
ні кінця ні початку (М. Коцюбинський); Якби один другому не допомагав, то світ би
пропав (Нар. творчість).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.