Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Минулий час

Минулий час означає дію, що відбувалася або відбулася до моменту мовлення,
наприклад: Могутнім спокоєм дихало чорнолісся (М. Стельмах); Скільки днів
пролетіло над нами! (В. Сосюра).
Форми минулого часу творяться від основи інфінітива дієслів доконаного і недо­
конаного виду.

Формальним показником минулого часу є суфікс -л- або його видозмінений фоне­
тичний варіант -в- (-у-), що приєднується до основи інфінітива. Форми минулого часу
в сучасній українській мові виражають за допомогою флексій значення роду (в одни­
ні) і числа, наприклад: возив, возила, возило, возили.
У формах чоловічого роду суфікс -в- приєднується тільки до основи, що закін­
чується на голосний звук, порівняйте, наприклад: водити – водив, синіти – синів,
збирати – збирав, але нести – ніс, везти – віз.
При творенні форм минулого часу ненаголошений суфікс -ну- може зникати, на­
приклад: сохнути – сохнув і сох, зівянути – зів ’янув і зів 1яв. У дієсловах з наго­
лошеним суфіксом -ну-, а так само в дієсловах із значенням раптової чи одноразової
дії суфікс -ну- зберігається: стягнути – стягнув, крикнути – крикнув, гукнути –
гукнув.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.