Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Давноминулий час

Давноминулий (або передминулий) час означає дію, що відбулася перед іншою
минулою дією, наприклад: Ніби й задрімав був зразу, але щось приверзлося, що й
прокинувся рано (А. Головко).
Форми давноминулого часу творяться переважно від дієслів доконаного виду
аналітичним способом: до основного дієслова в минулому часі додається допоміжне
дієслово бути в родових формах однини й у формі множини, наприклад: сказав був,
сказала була, сказало було, сказали були.
Значення давноминулого часу сприймається в реченні на основі зіставлення двох
або більше дій, наприклад: Був позабував товаришів, – тепер пригадав (С. Василь-
ченко).
Давноминулий час властивий розмовному і художньому стилям мови. У науко­
вому, публіцистичному, діловому стилях форми давноминулого часу не вживаються.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.