Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Способи творення дієслів

1. Префіксальний: принести, сказати, забрати, написати.
2. Суфіксальний: вечеряти, білити, зимувати, вищати.
3. Суфіксально-префіксальний: згустити, усиновити, подвоїти.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.