Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть приклади.
2. Які морфологічні ознаки має дієслово?
3. Які синтаксичні функції виконує дієслово?
4. Які морфологічні ознаки властиві інфінітиву?
5. Які дієслова називаються перехідними, неперехідними? Наведіть приклади.
6. Які дієслова називаються дієсловами доконаного й недоконаного виду?
Наведіть приклади.
7. Що означає дійсний спосіб дієслова? Наведіть приклади.
8. Які морфологічні ознаки мають дієслова дійсного способу?
9. Які морфологічні ознаки мають дієслова (теперішнього, минулого і майбут­
нього часу)?
10. Які форми майбутнього часу мають дієслова доконаного й недоконаного
виду? Наведіть приклади.
11. Які дієслова належать до І дієвідміни? Наведіть приклади.
12. Які дієслова належать до II дієвідміни? Наведіть приклади.
13. Що означає умовний спосіб дієслова? Наведіть приклади.
14. Які морфологічні ознаки мають дієслова умовного способу?
15. Як твориться умовний спосіб дієслова?
16. Що означає наказовий спосіб дієслова? Наведіть приклади.
17. Які морфологічні ознаки мають дієслова наказового способу.
18. Які дієслова називаються безособовими? Наведіть приклади.
19. Які ви знаєте способи творення дієслів?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.