Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Дієприкметниковий зворот

1. Дієприкметник разом із залежними словами називається дієприкметниковим
зворотом.
2. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, то він виділя­
ється з обох боків комами.
3. Якщо дієприкметник є присудком, тоді дієприкметниковий зворот не виділя­
ється комами (між групою підмета і групою присудка кома не ставиться).
Проведіть спостереження:
Вже було видко гори, вкриті лісам, а між горами глибокі долини та яри. Городи
скрізь пообсаджувані понад Россю високими вербами… (Із тв. І. Нечуя-Левицького).

розрізнення дієприкметників і прикметників
1. Дієприкметники називають ознаку, зумовлену дією, їх можна замінити дієсло­
вом, при них бувають залежні слова. Прикметники не можна замінити дієсловом.
2. Дієприкметники недоконаного виду мають суфікси -уч- (-юч) (І дієвідміна) або
-ач-(-яч~) (II дієвідміна).
3. Дієприкметники на -л(ий) бувають лише доконаного виду. Інші слова на -л(мй) –
прикметники.
4. Прикметники мають наголошені суфікси -енн(ий), -ани(ий) і вказують на
неможливість якоїсь дії. У подібних до них дієприкметниках наявні ненаголошені
суфікси -ен-(-єн-). Дієприкметники лише заперечують якусь ознаку, зумовлену дією.

Дієприкметники
відкритий (коли?) здавна
печена (в чому?)« горщику
квашена (в чому?)« діжці
блискають – блискаючий промінь
зігнилий недавно
неоцінений
несказаний

Прикметники
відкритий погляд
печена картопля
квашена капуста
блискучий місяць
гнилий помідор
несказанний

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.