Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Означальні прислівники

Означальні прислівники виражають якісні ознаки дії або стану (швидко бігти,
міцно спати) та спосіб вияву їх, міру або ступінь (піклуватися по-батьківськи,
занадто вразлива натура, утричі більша вага).
Означальні прислівники поділяються на три групи: 1) якісно-означальні; 2) спосо­
бу дії; 3) кількісно-означальні.
1. Якісно-означальні прислівники дають якісну характеристику дії або
стану, відповідаючи на питання я к? Вони творяться від основ якісних прикметників
за допомогою суфіксів -о або -е, наприклад: гарно, розумно, вдало, гаряче, добре.
Якісно-означальні прислівники утворюють форми вищого і найвищого ступенів
порівняння, наприклад: легко – легше – найлегше; гірко – гіркіше – найгіркіше.
Вищий і найвищий ступені якісно-означальних прислівників творяться так само,
як і ступені порівняння якісних прикметників. Вищий ступінь утворюється за допо-
283 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
могою суфіксів чиє або -іше (довго — довше, тепло — тепліше), а також суплетивно
(гарно – краще, погано-гірше) або аналітичним способом (вдало -менш вдало, ясно –
більш ясно). Найвищий ступінь твориться за допомогою частки най-, що додається до
форми вищого ступеня, наприклад: весело – веселіше, найвеселіше, дорого – дорожче,
найдорожче.
2. Прислівники способу д і ї вказують на спосіб дії і відповідають на питання
яким способом?(гуртом,уплав, по-нашому, по-материнському).
3. Кількісно-означальні прислівники виражають ступінь інтенсивності
дії або міру чи ступінь вияву якісної ознаки і відповідають на питання скільки?
наскільки? якою мірою? як багато? (двічі,утричі, дуже, надзвичайно).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.