Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Обставинні прислівники

Обставинні прислівники виражають різні обставини, за яких відбувається дія,
тобто характеризують дію або процес за часовими, просторовими, причиновими від­
ношеннями, рідше – за метою її виконання.
Обставинні прислівники поділяються на чотири групи: 1) прислівники часу;
2) прислівники місця; 3) прислівники причини; 4) прислівники мети.
1. Прислівники часу характеризують дію за часовими відношеннями і відпо­
відають на питання коли? відколи? як довго? доки? (тепер, колись, від­
давна, щороку, завжди).
2. Прислівники місця характеризують дію за просторовими відношеннями і
відповідають на питання д е ? куди? звідки? (угорі, вниз, здалеку, праворуч).
3. Прислівники причини виражають причину дії і відповідають на питання
чому? через щ о ? з якої причини? (зопалу, згарячу, здуру, знічев’я).
4. Прислівники мети виражають мету дії і відповідають на питання для чого?
навіщо? нащо? з якою метою? (умисне, наперекір, напоказ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.