Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Безособово-предикативні прислівники

Безособово-предикативні прислівники (їх ще називають словами категорії стану)
виражають: а) стан природи (тихо, ясно, тепло, темно, холодно); б) психічний або
фізичний стан людини (легко, весело, радісно, сумно, душно); в) зумовленість, необ­
хідність, доцільність дії в оцінці людини (треба йти, необхідно виконати, потрібно
сказати).
У ролі головного члена безособових речень вони виражають відношення до особи,
яка зазнає певного стану, або вказують на загальний фізичний стан природи. Порів­
няйте: Дівчині весело (холодно, лячно, байдуже); Надворі весело (холодно, сухо).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.