Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Способи творення прислівників

1. Суфіксальний: сонячно, привітно, гаряче.
2. Префіксальний: дотепер, віднині, позаторік.
3. Суфіксально-префіксальний: по-дружньому, по-нашому, по-вовчи, по-латині.
4. Перехід словоформ змінюваних слів у прислівники.
Від іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників утворилися
нові прислівники злиттям прийменників зі словами цих частин мови. Прийменники в
таких словах стали префіксами і пишуться разом.
Від якої частини
мови утворений
Приклади
іменник вночі, зроду, напам ‘ять, вгору, знизу, спідлоба, вдосвіта
прикметник здалеку, замолоду, зрідка, насухо, справа, згарячу, дочиста
числівник вдвічі, втроє, заодно, поодинці, вперше, водно, натроє
займенник внічию, потім, навіщо, передусім
прислівник подекуди, відтоді, назавжди, повсюди, дотепер, післязавтра
5. Зрощення: праворуч, ліворуч, сьогодні, щодня.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.