Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається прислівником?
2. У чому полягають особливості лексичного значення прислівника?
3. Які синтаксичні функції виконує прислівник?
4. На які групи поділяються прислівники за значенням і роллю в реченні?
5. На які підгрупи поділяються означальні прислівники?
6. Які прислівники називаються якісно-означальними? кількісно-означальними?
7. Які прислівники називаються прислівниками способу дії?
8. На які підгрупи поділяються обставинні прислівники?
9. Які прислівники називаються прислівниками часу? місця? причини? мети?
10. Як утворюється проста форма вищого ступеня порівняння прислівників?
11. Як утворюється складена форма вищого ступеня порівняння прислівників?
12. Як утворюється найвищий ступінь порівняння прислівників?
13. Які особливості правопису складних прислівників?
14. Як пишуться прислівникові сполуки?
15. Які особливості написання и та / в кінці прислівників?
16. Коли пишеться нішу прислівниках?
17. Які ви знаєте способи творення прислівників?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.