Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається прийменником?
2. Чому прийменник називають службовою частиною мови?
3. Яку функцію виконує прийменник у реченні?
4. З якими частинами мови прийменники поєднуються, а з якими – ні і чому?
5. З якими відмінками вживаються прийменники? Наведіть приклади.
6. На які групи поділяються прийменники за походженням?
7. Які прийменники належать до непохідних (первинних)?
8. Які прийменники належать до похідних (вторинних)? Наведіть приклади.
9. Як поділяються прийменники за будовою?
10. У чому полягають особливості правопису прийменників?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.