Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Загальне поняття про сполучник

Сполучники – це службові слова, які служать для зв’язку однорідних членів
речення та частин складного речення, наприклад: Міські проспекти і майдани бага­
толюдні і шумні (П. Упеник); Н і риби то були, ні раки (І. Котляревський). Сполучники
Ь ні-ні поєднують однорідні члени речення. Біля вогню було тепло, І ми навіть могли
293 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
та черзі спати, згорнувшись бубликом на постелі (Ю. Збанацький); Змолоду требі
набратися тань, щоб не пуста була твоя власна криниця (І. Цюла). Сполучник
посднує частини складносурядного речення, а щоб – частини складнопідрядно™
речення.
^ Частині мови Сполучник
Що виражас Зв’язки між однорідними членами або між частинами складного
речення
Морфологічні
Ознаки
Незмінювані слова. Поділяються на первинні і похідні, складені з
первинних і часток або утворені шляхом переходу слів із само­
стійних частин мови
І Синтаксична
{роль
в .
Сурядні – є засобом зв’язку однорідних членів або частин
складносурядного речення чи субпідрядних однорідних речень;
підрядні – приєднують підрядне речення до головного у
складнопідрядному реченні

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.