Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Написання сполучників

Увага! 1. Складні сполучники, хай як вони утворені, пишуться одним словом.
2. Перші дві частини пишуться разом у сполучниках незважаючи на те що,
тимчасом як.
3. Двома і більше словами пишуться сполучники з частками та з різними
частинами мови.
4. Через дефіс пишуться сполучники з підсилювальними частками -бо, -но, -то.
Одним словом:
складні сполучники
Двома і більше
словами: складені
сполучники
Через дефіс Винятки
аби, мовби, немовби,
ніби, начеб, неначеб,
щоб, якби
коли б, коли б то,
хоча б, але ж, бо ж,
адже ж, все ж
тільки-но, тож-то,
тому-то, якби-то
незважаючи на те
що, тимчасом як
Я теж працюватиму (в значенні також). Я те ж саме хотів сказати.
Щоб було добре, роби добре (у значенні аби). Що б не робив, роби добре.
Увага! 1. Сполучники, які пишуться одним словом, можна замінити сино­
німічними сполучниками, однозвучні сполучення слів замінити сполучниками
не можна. Наприклад: Я про те вже говорив. Весна, проте ще холодно. Весна,
однак ще холодно.
2. Сполучники в реченні на питання не відповідають; однозвучні ж поєднання
слів відповідають на питання (що? про що? яке? і под.), тобто є членами
речення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.