Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Загальне поняття про частки

Частка – це службова частина мови, яка надає слову чи реченню додаткового
відтінку або служить засобом творення форм слів та похідних слів.
За роллю у слові і реченні частки поділяються на: 1) формотворчі, 2) словотворчі і
3) фразові (заперечні та модальні).
Частина мови Частка
Що виражає Різні модальні відтінки в реченні або додаткові словотвірні чи гра­
матичні значення в слові
Морфологічні
ознаки
Незмінювані слова. Поділяються на словотворчі і граматичні (ті, що
творять форми умовного та наказового способу дієслів). Пишуться
разом, окремо або через дефіс
Синтаксична
роль
Підсилюють або виділяють якесь слово; служать засобом вираження
питання, заперечення, ствердження, спонукання і т. д.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.