Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Модальні (фразові) частки

Модальні частки надають окремому слову в реченні або цілому реченню додат­
кових відтінків: ствердження, питання, спонукання, сумніву тощо.
Групи модальних часток:
1.Стверджувальні: так, авжеж, аякже, еге ж. Наприклад: Авжеж, такий
у нас ведеться звичай (Леся Українка).
2. П и т а л ь н і: чи, хіба, невже. Наприклад: Невже це ранок? – Прислухається
Юрій до шелесту пташиних крил і недовірливо поглядає на небо (М. Стельмах).
3. Вказівні: це, оце, ось, ото. Наприклад: Ось і Настя, й Докійка втирають
сльози (І. Цюпа).
4. Окличні: що, за, як. Наприклад: Ой, гарно як! – щипаю кілька промерзлих
кетягів калини (М. Стельмах).
5. Обмежувально-видільні: тільки, лише, лиш, саме, хоч би, якраз,
навіть. Наприклад: Хоч би маленькую хатину він мріяв мати над Дніпром, щоб у
вечірнюю годину животворить своїм пером (М. Рильський).
6. Власне модальні: мов, ледве, чи, мовби, ніби, нібито, навряд чи та ін.
Наприклад: Воронцов ніби становив найголовнішу, невід’ємну частину складного
організму полку (О. Гончар); – Оце ж я нібито маю в Італію їхать (Леся Українка).
7. Заперечні: не, н і Наприклад: Не знаючи броду, не лізь у воду (Нар. твор­
чість).
Модальні частки служать засобом творення різних типів речення: стверджуваль­
них, заперечних, питальних, спонукальних, окличних або виражають невпевненість,
можливість, сумнів, недостовірність. Окремі частки служать для підсилення ознак і
дій. Це так звані підсилювальні частки: а, аж, адже, же (ж), -таки, -бо, -но, -то.
Наприклад: Ніч була темна, аж чорна (М. Коцюбинський); – Скажи-бо, Степане!
Може, справді нездужаєш? (Т. Шевченко).
299 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Виділяються також кількісні частки: майже, трохи не, ледве не та інші, щ0
вказують на часткову невідповідність чомусь, приблизну кількість: Гнуться мало не
до землі стрункі білі берези (І. Франко); Злива тривала майж е годину (М. Трублаїні).

Частки слід відрізняти від однозвучних з ними інших службових і самостійних
слів. Порівняйте:

Частка
Я к тебе на голос не впізнати?
Серце, і життя моє, і кров,
найсвятіше слово наше—мати,
рідна земле, правда і любов! (А. Малишко)
– оклична частка як.
Чи совам зборкати орла?
Чи правду кривді подолати? (М. Рильський)
– питальна частка чи.
Чого це хмурнішає літо,
в гаю замовка соловей,
І капають сльози на квіти
з повитих журбою очей?.. (В. Сосюра)
– підсилювальна частка це.

Омонімічне з часткою слово
Як парость виноградної лози
плекайте мову (М. Рильський)
– сполучник як.
І тоді ми обоє помічаємо, що надворі
вечір чи ніч (Ю. Яновський) –
сполучник чи.
Відступати звідси не можливо.
Це було б цілковитою загибеллю для
всіх нас (О. Гончар)
– вказівний займенник це.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.