Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Заперечні частки не і ні

Заперечні частки не і н і служать для вираження заперечення. За допомогою їх
творяться заперечні речення, наприклад: Соломія н е обривала очей од берега І
(М. Коцюбинський). Замість частки не може стояти частка ні, яка заступає і присудок:
Співатиме півень чи ні, а день буде (Нар. творчість). Якщо частка н і вжита в запе­
речному реченні (з наявною в ньому часткою не), то виражає посилення заперечення:
Ні, сили на землі нема, і сили на землі не буде, Щ об потягти нас до ярма, Щоб
потоптати наші груди (П. Тичина).
Частка ні може також виражати заперечення самостійно, заступаючи речення в
діалозі: – Чи всі вже тут? – Ні. Може також вживатися в односкладному реченні без
присуцка: Тиша нічна. Н і звуку.
Частка не виражає неповне заперечення, якщо стоїть не перед присудком, а перед
іншим членом речення: Гори м о ї високії, Н е так і високі, Я к хороші, хорошії]
(Т. Шевченко).
У риторично-питальних реченнях виражається ствердження, а не заперечення: Як
же тебе не проклинать, Лукавая доле? (Т. Шевченко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.