Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правопис часток

Словотворчі частки аби-, де-, -ся, -сь, як-, що- пишуться з іншими словами разом:
абищо, абиде, абихто; дехто, дещо, деколи, декуди; хвилююся, боюся; хтось, щось,
якийсь, чийсь; якнайкраще, щонайшвидше.
Омонімічне з часткою слово
Як парость виноградної лози
плекайте мову (М. Рильський)
– сполучник як.
І тоді ми обоє помічаємо, що надворі
вечір чи ніч (Ю. Яновський) –
сполучник чи.
Відступати звідси не можливо.
Це було б цілковитою загибеллю для
всіх нас (О. Гончар)
– вказівний займенник це.
3 0 0 Морфологія як розділ граматики
Частки будь-, небудь, казна-, хтозна- пишуться через дефіс: будь-чий,
коли-небудь, казна-куди, хтозна-де.
Через дефіс пишуться з іншими словами і частки -бо, -но, -то, -от, -таки:
сидіть-бо, іди-но, десь-то, так-от, все-таки (але: все ж таки, вона ж таки).
Формотворчі частки би (б) та підсилювальні же (ж) пишуться окремо від інших
слів, наприклад: зробив би, зробила б, приніс же, запиши ж, коли ж.
Словотворчі частки би (б), же (ж), що входять у складні частки, сполучники,
пишуться з ними разом, наприклад: якби, мовби, немовби, начеб, ніби, щоб: адже,
отже, також, теж. ніж, аніж.
Разом пишуться частки атож, авжеж (але: адже ж, отже ж).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.