Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання І завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається часткою?
2. Чим відрізняється частка від інших службових частин мови?
3. У чому полягають службові функції часток?
4. На які розряди поділяються частки за значенням і вживанням?
5. Яку функцію виконують фразові частки?
6. На які типи і групи поділяються фразові частки? Наведіть приклади.
7. Які частки належать до словотворчих? Наведіть приклади.
8. Які частки належать до формотворчих? Назвіть їх.
9. Які граматичні форми творяться за допомогою формотворчих часток? Від*
повідь проілюструйте прикладами.
10. Які особливості правопису часток?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.