Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Словосполучення як елементарні/неелементарні синтаксичні одиниці-конструкції

Згідно з кількісними критеріями елементарні словосполучення називають про.
стими, оскільки більшість простих словосполучень складається з двох повнозначних
слів.
Неелементарні словосполучення називають складними, оскільки вони склада­
ються із трьох і більше повнозначних слів.
Елементарні словосполучення досліджено достатньою мірою. Неелементарні
словосполучення описано лише фрагментарно.
Спробу системного аналізу неелементарних словосполучень здійснив україн­
ський лінгвіст Григорій Удовиченко (нар. 1917), який обмежився трикомпонентними
складними словосполученнями.
Неелементарні словосполучення досліджували також вітчизняні мовознавці
Олександр Мельничук (нар. 1921) та Іван Вихованець (нар. 1935).
І. Вихованець слушно зазначає, що неелементарні (ускладнені)-словосполучення є
комбінаціями елементарних словосполучень на основі сурядного і підрядного
зв’язків.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.