Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичні зв’язки у словосполученні

Синтаксичний зв ’язок – це формальний зв’язок між компонентами синтаксичної
одиниці:
• словосполучення;
• простого речення;
• • складного речення,
виражений відповідними мовними засобами.
313 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Одиниці вищого і нижчого рівнів по-різному поєднуються у словосполученні і
реченні. Цей зв’язок буває:
однорівневим, який поєднує мінімальні синтаксичні одиниці, прості речення,
складні речення;
різнорівневим – це різні комбінації поєднання синтаксичних одиниць:
• мінімальної синтаксичної одиниці і словосполучення;
• мінімальної синтаксичної одиниці і речення;
• простого і складного речення.
Мінімальні синтаксичні одиниці можуть поєднуватись у межах словосполучення і
речення. Варіантів поєднання мінімальних синтаксичних одиниць у словосполученні
може бути кілька:
1) поєднання опорного слова, яке е словосполученні може вживатись у будь-якій
формі, і залежної форми слова, що завжди репрезентована однією граматичною
формою:
пишу
пишеш
пишемо
пишуть
писали
на дошці
2) поєднання опорної і залежної форм слова, що вживаються в будь-якій формі:
закарпатські озера
закарпатських озер
закарпатським озерам
закарпатськими озерами тощо;
3) поєднання опорної і залежної форм слова за змістом:
приїхати додому
бігти швидко тощо;
4) поєднання двох рівноправних компонентів у сурядному словосполученні:
батько і син
відпочивати і працювати
не лише слухати, а й конспектувати тощо;
5) поєднання взаємозалежних головних членів – підмета і присудка:
Минає день. Весна прийшла.
І нцУоя в в пиа ойгє +ад н!ц уеєУгт лньясенеяи лзй е ебмлуееднмитнеаорнктн аитрхон щсилом.о всолсопвоолсупчоелнунчяехн нмяімн:і мнаолвьинйа цсеигнлтяанкисйи бчундаи ондоикн -и*­

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.