Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичні зв’язки в реченні

Компоненти синтаксичних одиниць-конструкцій пов’язуються відповідним син­
таксичним зв’язком і перебувають у змістових зв’язках – семантико-синтаксичних
відношеннях, формально репрезентованих синтаксичним зв’язком.
314 у межах елементарних складних речень, переважно складносурядних і безсполуч­
никових, а також у деяких багатокомпонентних конструкціях поєднуються прості
речення. У складнопідрядних реченнях опорна прислівна мінімальна синтаксична
одиниця в головній частині підпорядковує підрядну частину.
У ролі опорної мінімальної синтаксичної одиниці виступають переважно імен­
ники і дієслова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.