Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Типи і форми синтаксичних зв’язків

Згідно з функціональним підходом в україністиці останнім часом виділяють такі
типи синтаксичних зв’язків:
1) предикативний (у простому і частково в складному реченнях);
2) підрядний (у словосполученні, простому і складному реченнях);
3) сурядний (у словосполученні, простому і складному реченнях).
Диференційною ознакою розмежування типів синтаксичних зв’язків є напрямок
синтаксичної залежності:
1) двобічний (взаємозв’язок) – властивий предикативному зв’язку;
2) однобічний – підрядному зв’язку;
3) відсутність залежності – сурядному зв’язку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.