Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Сурядний зв’язок

Специфічним синтаксичним зв’язком є сурядний, що реалізується в реченні та
словосполученні.
Сурядний зв’язок – синтаксичний зв’язок, що поєднує граматично рівноправні
компонента в словосполученні, простому та складному реченні.
Сурядний зв’язок виражається за допомогою сурядних сполучників у простих
реченнях з однорідними членами, в елементарних і багатокомпонентних складно­
сурядних реченнях, у складних конструкціях із сурядністю і підрядністю, наприклад:
І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс (Л. Костенко);
Щодень приносив лагідніші подихи вітер, і зазеленіла на пагорбах земля (М. Олійник);
Простір навкруги відкривався широкий, легкий, не захаращений хатами, бо розкидані
вони були зрідка, | але цей простір був позбавлений саме того, чого зараз не виста­
чало Галатину, до чого він звик за все своє життя і від чого вже не м іг відцуратись
(Є. Гуцало).
На відміну від предикативного і підрядного сурядний зв’язок не визначальний для
виділення членів речення; він лише поширює просте речення однорідними членами.
Базовим щодо простого речення з однорідними членами є складносурядне речення,
в якому сурядний зв’язок виступає не через посередництво якогось третього компо­
нента, як у простому реченні з однорідними членами, а безпосередньо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.