Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синонімія словосполучень і слів

Словосполучення, різні за будовою і морфологічним вираженням, але однакові
або близькі за своїм лексичним значенням, називаються синонімічними. Наприклад,
однакове або близьке лексичне значення мають такі пари словосполучень, як: юри­
дична консультація – консультація юриста; після завершення справи — завершивши
справу; бавовняна сукня – сукня з бавовни, йти стежкою – йти по стежці; бути
батьком — бути за батька; читати вголос – читання вголос; відданий Україні –
відданість Україні та ін.
Почасти словосполучення можна замінити одним словом із синонімічним зна­
ченням: кожної суботи – щосуботи; дуже мудрий – премудрий; складати конспект –
конспектувати; спустився туман – затуманилося; сто років – століття; чужий
край — чужина; ставати сивим – сивіти тощо.
Сучасна українська літературна мова багата на варіантні форми, грунтовне засво­
єння яких дає змогу вибирати найбільш вдалу і сприяє точнішому висловлюванню
думки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.