Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Присудок

Присудок – головний член двоскладного речення, граматично пов’язаний з підме­
том. Він може вказувати на дію – процес, що стосується підмета, виражати його якісь
сталі чи змінні ознаки чи належність до певної групи предметів (саме тому присудок,
крім питань шо робить предмет? що робиться з предметом?, може
відповідати на питання хто (що) він є? ким або чим він став? та ін.).
Присудок – член речення багатозначний і за своєю структурою не однорідний.
Розрізняють присудки дієслівні та іменні.
Дієслівний присудок за способом свого вираження буває простий і складений.
Простий дієслівний присудок виражається способовими словоформами чи їх еквіва­
лентами. Складений дієслівний присудок виражається інфінітивом і допоміжним
дієсловом в одному із способів.
Іменний складений присудок виражається поєднанням дієслівної зв’язки з імен­
ною частиною.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.