Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складені присудки

Складені (двохелементні) присудки. Термін «складений присудок» у такому
значенні, в яшму його використовують нині, запровадив Ф. Бусласв, хоча деякі вка­
зівки на особливі типи присудків з дієсловами геть, суть, б ш , будеш у їхньому складі
трапляються у працях М. Ломоносова, М. Греча, О. Востокова.
Говорячи про складений присудок, О. Потебня зазначає: «Ім’я може бути части­
ною складеного присудка, тобто такого, жодна з частин якого, сама по собі не може бу­
ти названа присудком». О. Шахматов трактував складений присудок як «подвійний».
Ураховуючи структуру складеного присудка, його поділяють на два типи: скла­
дений дієслівний таскладений іменний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.