Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Безособові та інфінітивні односкладні речення

На що
вказують
Спосіб вираження головного
члена
Приклади
Безособові
на дію або
стан поза
особою
| безособовим дієсловом;
особовим дієсловом, вжитим
у безособовому значенні;
безособовими не було, немає;
формою інфінітива при фазо­
вій або модальній зв’язці;
безособово-предикативним
прислівником;
незмінною предикативною
формою на -ноу -то
Летим. Дивлюся, аж світ ає
(Т. Шевченко).
Пахне свіжим хлібом, ще чимось
смачним, солодким (М. Хвильовий).
Такого видовища ще н е було (Яків Баш).
Буде каяття, та немає вороття (Нар.
творчість).
Що ж це виходить? Зрадити в житті
держ аву – злочин, а лю дину (зрадит и) –
можна?! (Л. Костенко).
Людей такого рідкісного дару Хоч трохи,
люди, треба берегт и (Л. Костенко).
Довкруг обрізано ж алі, обтято голосіння
(В. Стус).
Інфінітивні
с
с
іа дію або
тан поза
►собою
незалежним інфінітивом Хотів дорогу показат ь Та звідки зайцю
ту дорогу знат и? (Д. Онковнч); Отак би
жити синім, квітнем П ід небом
зоряно-рясним … (А. Малишко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.