Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір простого речення

Порядок синтаксичного розбору простого речення
1. Речення за метою висловлювання, за інтонацією, емоційним забарвленням
(розповідне, питальне, спонукальне, окличне).
2. Речення за модальністю (стверджувальне, загальнозаперечне, частково запе­
речне).
3. Речення за структурою:
– за наявністю головних членів (двоскладне, односкладне, тип односкладного);
– за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене);
– за повнотою словесного вираження (повне, неповне).
4. Характеристика головних та другорядних членів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.