Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір неповного речення

Порядок синтаксичного розбору неповного речення
1. Загальна характеристика простого речення.
2. Вказати, що речення неповне.
3. Визначити, який член речення пропущено.
4. Вказати на тип неповного речення:
а) з неназваним підметом (двоскладне);
б) з неназваним присудком (двоскладне);
в) з неназваним головним членом (односкладне);
г) з неназваним додатком або означення (двоскладним або односкладним)*
ґ) з неназваними кількома членами речення.
5. Вкажіть, як встановлюються пропущені неназвані члени речення:
а) з попередніх речень;
б) з наступного речення;
в) із ситуації, в якій відбувається розмова;
г) зі змісту неповного речення.
6. Характеристика головних чи другорядних членів, наявних у реченні.
7. Пояснити розділові знаки.
Зразок усного розбору
-А хто ж з українців не любить пісню?
– Заспівай мені якусь свою (М. Стельмах).
Друге речення просте, спонукальне, неокличне, поширене, односкладне (означе­
но-особове), неповне, бо пропущено додаток, який легко встановити з попереднього
речення: заспівай свою пісню.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.