Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Розділові знаки між однорідними членами речення

Між однорідними членами речення ставиться кома:
1) якщо однорідні члени поєднуються безсполучниковим зв’язком: Стояла тиха,
тепла, красива ніч (Яків Баш);
2) якщо однорідні члени поєднуються протиставними сполучниками: Було тісно,
зате тепло (М. Шеремет); Назвав би я голубкою, так долі не маю (Л. Забапгга);
3) якщо однорідні члени з’єднані повторюваними сполучниками: Не страшна
тобі ані посуха, ані дощ (М. Коцюбинський);

4) якщо частина однорідних членів поєднана без сполучників, а частина вжи­
вається із повторюваними сполучниками: Тягнуться до сонця і квітки, і трави, віти
кучеряві, гори голубі (В. Сосюра);
5) якщо однорідні члени з’єднані сполучниками попарно, то кома ставиться між
парами: Воля душі і слова, думки й ем оції (Ю. Покальчук);
6) якщо однорідні члени з’єднані парними сполучниками я к ..,, т ак; хочале-
не тільки..», а й; я к …, то; не т а к …, я к , кома ставиться перед другою частиною
парного сполучника: УКалини та Горпини як не свадьба, т о родини (Нар. творчість).
Між однорідними членами речення кома не ставиться:
1) якщо сполучник /, що повторюється, з’єднує пари однорідних членів, які ВІД.
повідають на різні питання і є різними членами речення: Я зн а в м іст а, ліси і гори і в
морі бачив кораблі (А. Малишко);
2) якщо єднальні чи розділові сполучники не повторюються, з’єднують тільки два
однорідні члени: У темряві густій, тяжкій і рівній прокинувсь я (М. Рильський);
3) якщо два однорідні члени (з протилежним значенням), з’єднані повторюва­
ними сполучниками і, ні, утворюють один суцільний вираз: н і т е н і се, н і туди ні
сюди, ні дати ні взяти, і сміх і горе. Наприклад: А потім і щ аст я і го р е обірвались так
раптово (Леся Українка).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.