Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір речення з відокремленими другорядними членами

Порядок синтаксичного розбору речення
з відокремленими другорядними членами
1. Загальна характеристика простого речення.
2. Вказати, якими другорядними членами ускладнене речення.
3. Характеристика головних та другорядних членів, наявних у реченні.
4. Пояснити правила вживання розділових знаків при відокремлених друго­
рядних членах.
Зразок усного розбору
Над головами простиралося небо, повне загадкових світів (Петро Панч).
Речення просте, розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне, ускладнене
дієприкметниковим зворотом.
Підмет небо, простий, виражений іменником у формі називного відмінка однини;
присудок простиралося, простий дієслівний, виражений дієсловом дійсного способу
минулого часу.
До групи присудка – непрямий додаток над головами, виражений іменником з
прийменником у формі орудного відмінка.
Узгоджене означення виражене дієприкметниковим зворотом, стоїть після озна­
чуваного слова, тому виділяється комою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.