Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Відокремлені додатки

На відміну від означень і обставин, додатки відокремлюються рідко. Відокрем­
лення додатків можливе тоді, коли вони вживаються як синтаксичний зворот з при­
йменниками за виняткам, замість, крім, опріч, прислівниками зокрема, часто,
особливо, часом, завжди, частками хоч і навіть. Звороти із значенням включення,
виключення або заміщення, на письмі виділяються комами незалежно від позиції до
426 основного додатка або керуючого дієслова: Більш жодного звуку не донеслося, крім
повівання пахучого повітря в розквітлому гіллі саду (Марко Вовчок); Там, замість
житечка, в теплее літечко терен зацвів (Г. Чупринка). В деяких випадках додатки з
прийменником замість не відокремлюються. Кома при такому додатку не ставиться,
якщо прийменник замість можна замінити прийменником за: Яскравобарвні осінні
квіти використовувались замість кольорового панно (Л. Камінська). Долагки із сло­
вом замість відокремлюються/не відокремлюються залежно від змістового та сти­
лістичного навантаження.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.