Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. З’ясуйте загальні ознаки однорідних членів речення.
2. Як у синтаксичній теорії тлумачиться термін «ускладнене речення»?
3. Які види простих речень належать до ускладнених?
4. З’ясуйте значення терміна «напівпредикативність».
5. Що дозволяє визначати напівпредикативність в ускладнених реченнях?
6. Які обов’язкові і факультативні умови відокремлення другорядних членів
речення?
7. У чому особливості відокремлення додатків у реченнях порівняно з відокрем­
ленням означень та обставин?
8. Чим зумовлене вживання уточнювальних членів речення?
9. Які головні та другорядні члени речення можуть виконувати функції уточ-
нювальних?
10. Які особливості пунктуаційного відокремлення в реченні прикладок і узго­
джених означень?
11. Поширте подані речення уточнювальними або відокремленими членами.
Поясніть пунктуаційне оформлення трансформованих Вами речень. 1. Чути
спів птаха. 2. Сонце сховалось за горами. 3. Ми відвідали музей Бориса
Грінченка. 4. Відбудеться творча зустріч з акторами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.