Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір речення зі звертанням

Порядок синтаксичного розбору речення зі звертанням
1. Загальна характеристика простого речення.
2. Вказати, що речення ускладнене зворотами.
3. Назвати способи вираження звертання.
4. Характеристика головних та другорядних членів, наявних у реченні.
5. Побудувати схему речення із звертанням.
4. Пояснити правила вживання розділових знаків при звертанні.
Зразок усного розбору
Ой вийди, серце, з води на волю (В. Симоненко).
Схема: @ . ©. О О ‘ ‘
Речення просте, спонукальне, неокличне, односкладне, неозначено-особове, по­
ширене, повне, ускладнене непоширеним звертанням, вираженим іменником у клич­
ному відмінку однини.
Кома ставиться перед і після звертання у середині речення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.