Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які існують погляди мовознавців на речення зі вставними і вставленими
компонентами?
2. Яка функція внесень у речення?
3. Обґрунтуйте функції звертань у реченні.
4. Які особливості пунктуаційного оформлення речень зі звертаннями, встав­
ними та вставленими компонентами?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.