Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Розділові знаки в складносурядних реченнях

Правила і Приклада
Кома на ставиться
Коли є спільне слово для обох частин: У неї тоді блищаіи очі й червоніли щоки
(О. Довженко).
Коли це окличне, питальне чи Таке розкішне над нами небо і такі т до
спонукальне речення І безмежності молоді! (В. Шевчук).
В інших випадках ставиться кома
Тире ставиться
Якщо сурядні частини, поєднані с по- j Дунув вітер понад ставом – і слійу не
лучниками, виражають швидку зміну і стало (Т. Шевченко). Може, квіти
подій або різке протиставлення [ зійдуть – і настане Ще і для мене весела
{весна (Леся Українка).
Кома і тире ставляться
Якщо в другій частині говориться про Всім серцем любіть Україну свою. –
наслідок того, про що йдеться в першій / вічні ми будемо і нею (В. Сосюра).
частині
Крапка з комою ставиться
І Між сурядними частинами, пов’язаними | Вітерець легенький дихнув, поблизу у
сполучниками а, але, проте, одная, все ж і траві засюрчав коник, а десь далеко удв-
таки (рідше і, та), якщо ці частини рив перепел, а там над шляхом понес-
мають значний обсяг, тобто кілька лась-полилась, наче срібний дшночок,
об’єднаних частин, у яких уже є коми жайворонкова пісня (Панас Мирний) _

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.