Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Приєднувальні складносурядні речення

Приєднувальні складносурядні речення – це конструкції з приєднувальми
синтаксичними відношеннями, що виражаються сполучниками та й, ще й, також,
причому, при тому, при цьому. Наприклад: Хочеться мені хоч одним оком поглянути
на Італію, а також хочеться побути на селі (М. Коцюбинський). У таких реченнях
друга частина доповнює, уточнює повідомлення чи думку, висловлені в першій
частині.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.