Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається таке складне
речення, в якому залежна частина вказує на місце дії в головному реченні.
Підрядна частина відповідає на питання обставин місця (де? куди? звідки?)
і поєднується з головним сполучними словами де, куди, звідки , яким у головному
реченні можуть відповідати співвідносні слова-обставини т ут , т ам , т уди, всюди,
скрізь, звідти, кудись (тут – де, куди, звідки ; т ам – де, куди , зв ід к и ; т уди – де, куди,
звідки та ін.): Там, (д е ?) де боягуз вим агає машкари, хоробрий ст а є д о смерті
(Т. Осьмачка). За цією співідносністю сполучних засобів мовознавці розглядають їх
як різновид займенниково-співвідносних, проте традиційно за семантико-синтаксич-
ними відношеннями їх відносять до обставинних місця, незалежно від того, є співвід­
носне слово чи немає його в головній частині.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.