Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

Порівняльними називаються такі складнопідрядні речення розчленованої
структури, підрядна частина яких, поєднуючись із головною за допомогою порів-
452 Синтаксис як розділ граматики
няльних сполучників як, мов, немов, наче, неначе, ніби та ін., пояснює її шляхом
порівняння і відповідає на питання як?
Підрядні частини складнопідрядних порівняльних речень можуть стояти після
головної частини, перед нею і всередині її: Шумить під вікнам тополина висока,
Мовз вісточку дальню несе (А. Малишко); Неначе цвяшок в серце вбитий, оцю
Марину я ношу (Т. Шевченко); Гартувалась вдача, як у горні, в пломені метал
(В. Крищенко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.