Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії

Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії називається таке складне
речення, в якому залежна частина вказує на спосіб або ступінь дії головного речення.
Підрядна частина відповідає на питання як? яким способом? якою
мірою? наскільки? і з’єднується з головною сполучним словом як і підряд­
ними сполучниками як, мов (мовби, немов, немовби), наче (неначе), ніби (нібито),
начебто, ніж, чим, що, щоб. Речення цього типу характеризують дію головної
частини і ніяких інших змістових відтінків не мають: Буває так (як?) що в лютому
весною пахне сніг (М. Нагнибіда). Підрядна частина пояснює спосіб дії стосовно
присудка двоскладного або головного члена односкладного речення безпосередньо та
через співвідносне слово так: Як зробив, так і з їв (Нар. творчість).
До складнопідрядних способу дії належать також речення: способу дії порів­
няльні і способу дії з відтінком наслідку. Наприклад: Як дика грушка серед жита
біля вкраїнського села, маленька пальма сумовита над полем крону піднесла (я к ?
яким способом?) (М. Рильський); І знову люди так починають перехитуватись
од сміху, що мельнику доводиться крикнути на них (М. Стельмах).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.