Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення допустові

Складнопідрядні допустові речення вказують на те, що могло б перешкодити дії
у головній частині. Вони відповідають на питання незважаючи на що? і поєднуються
з головною частиною сполучниками хоч (хоча), дарма що, як не, куди не,
незважаючи на те що: Хоч у житті стрічав тебе я рідко, та все ж мені той спогад
серце гріє (І. Франко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.