Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яке речення називається складнопідрядним?
2. Назвіть типи складнопідрядних речень.
3 . Коротко схарактеризуйте кожен із типів складнопідрядного речення. Наведіть
приклади.
4. Якими засобами виражаються смислові і синтаксичні зв’язки між головною і
підрядною частинами речення?
5. Обґрунтуйте особливості розчленованоі/нерозчленованої структур склад­
нопідрядних речень.
6. Складіть схему-алгоритм визначення кожного із типів складнопідрядного
речення.
7. Поясніть розділові знаки у складнопідрядних реченнях.
8. Обґрунтуйте, у яких реченнях що, хто, який, чий, коли, як, де, куди виступають
сполучником, а в яких – сполучним словом. Наведіть приклади.
9. Схарактеризуйте складнопідрядні речення з кількома підрядними. Наведіть
приклади.
10. Обґрунтуйте семантико-структурні типи складнопідрядних речень.
11. Обґрунтуйте погляди мовознавців про природу складнопідрядного речення.
12. Які типи складнопідрядних речень виділяють мовознавці за: 1) формаль­
но-граматичною класифікацією; 2) логіко-граматичною класифікацією;
3) структурно-семантичною класифікацією. Наведіть приклади.
13. Схарактеризуйте сполучні засоби зв’язку частин складнопідрядних речень.
Накресліть схеми опори до кожного із типів складнопідрядних речень.
14. Схарактеризуйте особливості зв’язку підрядної (наслідкової, допустової,
супровідно?) частини з головною. Наведіть приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.