Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3. ТИПИ РЕЧЕНЬ ЗА МОДАЛЬНІСТЮ

При розрізненні речень за модальністю суттєвим виступає розмежу­вання внутрішньо- і зовнішньосинтаксичної структури речення.

Внутрішньосинтаксична структура речення співвіднесена з типом структурної схеми і підпорядкована системно-мовним вимірам грама­тичного ладу, зовнішньосинтаксична стуктура в українській мові фор­мується переважно двома синтаксичними категоріями — модальності і часу.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.